Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη που αποτελείται από την έρευνα του μηχανικού, τις επίγειες μετρήσεις και τις εργασίες γραφείου. Συντάσσεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Κάποιοι από αυτούς τους σκοπούς είναι:

 • Συμβολαιογραφική πράξη (συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ)
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Έκδοση αδειών λειτουργίας
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες
 • Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου και αντιρρήσεις δασικών χαρτών
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού - παραλίας
 • Καθορισμό λατομικών χώρων
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού – προσκύρωσης
 • Έλεγχος – Εύρεση αγροτεμαχίων
 • Ογκομετρήσεις, χωροσταθμίσεις και υψομετρικές μελέτες
 • Φωτογραμμετρία
 • Χαράξεις θεμελίωσης, ορίων και πολεοδομικών γραμμών
 • Πράξεις προσκυρώσεως & αναλογισμού, τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, άρση απαλλοτρίωσης και διαγράμματα εφαρμογής
 • Δήλωση κτηματολογίου