Ο νέος νόμος 4495/2017 δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων για τακτοποίηση αυθαιρέτων τμημάτων του νόμιμου ακινήτου τους αλλά και για την εξ ολοκλήρου τακτοποίηση αυθαίρετου (άνευ αδείας) ακινήτου τους με μικροτερα προστιμα κα περισσότερες δόσεις . Σύμφωνα με το νεο νόμο, για οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή (πώληση, γονική παροχή, δωρεά) είναι απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών. Η βεβαίωση δεν εκδίδεται αν υπάρχουν αυθαίρετα τμήματα ή αν όλο το κτίριο είναι αυθαίρετο με αποτέλεσμα το ακίνητο σας να μην μπορεί να πουληθεί η να μεταβιβαστεί και να χάνει την αξία του.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας μηχανικός θα έρθει άμεσα και χωρίς χρέωση στο ακίνητό σας για αναγνώριση και εκτίμηση του κόστους της υπαγωγής στο ν. 4178 ώστε να μην χάσει την αξία του το ακίνητο σας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • Αν υπάρχει άδεια, τον αριθμό αδείας προκειμένου να αναζητηθούν τα εγκεκριμένα σχέδια στην πολεοδομία
  • Προσωπικά στοιχεία
  • Αντίγραφο Ε9 ιδιοκτήτη
  • Εξουσιοδότηση Μηχανικού
  • Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ακινήτου και αυθαιρεσίας καθώς και χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό με το μηχανικό