Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή, αποτυπώνει την ενεργειακή του απόδοση και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία. Στο ενεργειακό πιστοποιητικό καταγράφονται οι προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται:

 • Κάτοψη του ακινήτου.
 • Οικοδομική άδεια.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, κλπ).
 • Έντυπο εγγραφής στο κτηματολόγιο.
 • Σε περίπτωση ένταξης σε νόμο περί αυθαιρέτων την αίτηση και την κάτοψη που κατατέθηκε.
 • Στοιχεία των ιδιοκτητών.
 • Κατά την αυτοψία του χώρου η πρόσβαση στον ακίνητο,στο λεβητοστάσιο και στο δώμα του κτιρίου είναι υποχρεωτική.

Η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού απαιτείται για τα ακίνητα:

 • για την ενοικίαση τμήματος ή ενιαίου κτιρίου είτε κατοικίας είτε επαγγελματικής στέγης.
 • για την πώληση τμήματος ή ενιαίου κτιρίου.
 • με την ολοκλήρωση νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου.
 • για την ένταξη τμήματος ή ενιαίου κτιρίου στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».